Pridruži se

Posvet o prehranski (ne)varnosti

razno Sep 30, 2022

Pa smo ga imeli. Naglas smo povedali, kako bi lahko izboljšali prehransko varnost Slovenije. Ob sodelovanju publike smo pripravili sklepe oz. predloge, ki jih bomo komunicirali z vlado in ministrstvi: 

1. da v blagovne rezerve ponovno vključi tudi semena;
2. da izvede stresne teste na področju prehranske panoge (npr. kako bomo ukrepali, ko naša mlekarna ostane brez elektrike ali brez embalaže);
3. da omogoči hitrejšo obnovo zaraščenih površin, prepove pozidavo kmetijskih površin in predvidi možnost gozdnih vrtov kot nove kategorije uporabe zemljišča;
4. da razširi možnosti dopolnilnih del na kmetijah, ki bi vključevala tudi varstvo starostnikov;
5. da prednostno uredi stanovanjsko zakonodajo tako, da bo urejeno tudi področje sobivanjskih skupnosti;
6. da uredi »profesionalizacijo« vrtičkarstva, ki bi omogočila legalno prodajo vrtičkarskih presežkov;
7. da razglasi Slovenijo za eko cono in pospeši razvoj »butičnih« kmetijskih izdelkov z visoko dodano vrednostjo;
8. da omogoči svobodno rejo perutnine (brez registracij) za domačo samooskrbo.

Posnetek celotnega dogodka, ki je potekal v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju septembra 2022, si lahko ogledate na: https://www.youtube.com/watch?v=oCjA6bZKKFU

Ni več časa za učenje na lastnih napakah

Res ni nujno, da se vsak uči na svojih napakah. Izkoristi naša znanja, spoznanja in pridobljene izkušnje in pridi po bližnjici tja, kjer smo nekateri že. Okoliščine in “nova normalnost”, ki bo vse prej kot normalna in naravna, nas silijo, da močno pohitimo.

KDO SMO?  /   ČLANSTVO

Pridruži se društvu Samooskrbni.net