Pridruži se

Če nimamo mnenja, potem soglašamo

razno Oct 13, 2022

Na pobudo naše članice pozivamo k branju in oddaji mnenj glede zakona, ki je v javni obravnavi, in sicer gre za Zakon o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije. Z Zakonom se vzpostavlja javni interes za postavitev fotovoltaike in vetrnic, ki ima prevlado nad vsemi drugimi javnimi interesi, tudi nad varovanjem narave. Spodbuja se postavitev sončnih panelov na kmetijskih zemljiščih, hkrati pa pove, da je na zaprtih odlagališčih odpadkov možno postaviti sončne panele samo, če se zagotovi, da ne bo sproščanja svinca in kadmija iz teh panelov. Panele naj bi se nameščalo tudi na umetno ustvarjena vodna telesa. Vse našteto seveda z zelo malo ali skoraj nič omejitvami. Za postavitev vetrnic se lahko izkrči gozd zgolj na podlagi soglasja zavoda za gozdove, ki pa praktično nima možnosti, da pozitivnega soglasja ne bi izdal. Presoje vplivov na okolje za manjše objekte ni. Kaj vse to pomeni za našo prst in vodo?

S tem zakonom se odpira možnost, da se po Sloveniji (gozdovi, travniki, polja) "napika" sončne panele in vetrnice, pri čemer ni jasno, kaj bo potem, ko se življenjska doba teh objektov izteče, saj še ni pravih rešitev za recikliranje.

Zakon je v javni obravnavi do 19. oktobra in očitno je, da gre nekako mimo oči "zelene" javnosti. 

Ni več časa za učenje na lastnih napakah

Res ni nujno, da se vsak uči na svojih napakah. Izkoristi naša znanja, spoznanja in pridobljene izkušnje in pridi po bližnjici tja, kjer smo nekateri že. Okoliščine in “nova normalnost”, ki bo vse prej kot normalna in naravna, nas silijo, da močno pohitimo.

KDO SMO?  /   ČLANSTVO

Pridruži se društvu Samooskrbni.net