42,50 EUR (x 4 obroki na leto)

Your payment information will be stored on a secure server for future purchases

Prevod zgornje vrstice: Izjavljam, da sem seznanjen/-a z vsebino pristopnice in se s pogoji strinjam (obvezno potrdi).

Pristopnica za letno članstvo (4 obroki po 42,50 EUR s kartico)

V društvu Samooskrbni.net se že veselimo skupnega soustvarjanja, kajti časa za učenje na lastnih napakah resnično ni več.

Prijava in plačilo

Z izpolnitvijo obrazca in plačilom članarine pristopam v članstvo Društva Samooskrbni.net in potrjujem:

  • da sem seznanjen/-a s statutom društva in ga sprejemam;
  • da želim pristopiti k društvu kot njegov/-a aktiven/-a član/-ica ali aktivni/-a prostovoljec/-ka in delovati v skladu z namenom društva ter s tem prispevati k uresničevanju zastavljenih ciljev društva;
  • da je pričetek veljavnosti letne članarine (dogovorjeno plačilo v štirih obrokih) od datuma priliva sredstev od plačanega obroka članarine na TRR društva;
  • da sem seznanjen/-a, da lahko v soglasju z društvom predčasno prekinem članstvo s pisno prošnjo za prenehanje članstva. Predčasna prekinitev članstva je mogoča le v primeru objektivnih zdravstvenih okoliščin, ki ne omogočajo spremljanja aktivnosti društva, ali drugih izrednih okoliščin;
  • da se strinjam s Politiko zasebnosti Društva Samooskrbni.net;
  • da sem seznanjen/-a s tem, da so vse vsebine v knjižnici, ki so na voljo članom, tudi avtorsko zaščitene ter je razmnoževanje in kopiranje prepovedano.

Opomba: Po prijavi prejmeš dostopne podatke do društvene spletne strani, kjer ti bo omogočen dostop do vseh aktivnosti, gradiv, predavanj, vsebin in ugodnosti za člane društva.

Sedem dni pred iztekom letnega obdobja ti bomo poslali opomnik za podaljšanje članarine.

Plačilo s plačilnim nalogom?

Če bi članarino raje poravnal/-a s plačilnim nalogom, izpolni TA OBRAZEC. Pomembno: Pri plačilu s plačilnim nalogom bo dostop do članskih vsebin omogočen šele po evidentiranem prilivu sredstev na račun društva.